Top

 

#T311020 :: เชิ้ตตัวยาวดีเทลไหล่พอง สมอคช่วงเอว เข้ารูปเพรียวๆค่า
color :: beige white 
size :: B36” W~30” L30"
price :: 1,950

 

#T321020 :: เชิ้ตดีเทลชายไขว้ ใส่ได้สองสไตล์ค่า
color :: ivory pink
size :: B38” L26"
price :: 2,550

 

#T331020 :: leopard tie collar blouse
color :: pink brown
size :: B38” L25"
price :: 2,150

 

#T341020 :: เชิ้ตดีเทลกุ๊นระบาย ทรงน่ารักมากๆ
color :: ivory black
size :: B40” L26"
price :: 2,650

 

#T351020 :: cheetah satin shirt
color :: beige black
size :: B38” L26"
price :: 2,450

 

#T361020 :: denim puff sleeve shirt
color :: indigo
size :: B40” L26"
price :: 2,950

 

#T371020 :: ruffle see thru blouse
color :: white black 
size :: B38” L25/27"
price :: 2,840

 

#T381020 :: ruffle chiffon blouse
color :: ivory khaki
size :: B38” L26"
price :: 2,450

 

#T391020 :: เชิ้ตแขนพองผ้าซีทรู
color :: white beige black
size :: B38” L25"
price :: 2,250

 

#T391020 :: เชิ้ตแขนพองผ้าซีทรู
color :: white beige black
size :: B38” L25"
price :: 2,250

 

#T411020 :: เชิ้ตผ้าย่นๆ 
color :: black beige white yellow
size :: B~36” L24"
price :: 1,550

 

#T421020 :: 2 tone long sleeve tee
color :: black blue beige
size :: B~38” L25"
price :: 1,250

 

#T431020 :: เสื้อนิทคอกว้างดีเทลผ้า
color :: ivory black
size :: B~38” L24"
price :: 1,250

 

#T441020 :: basic shirt ดีเทลคอหลังถ่วง
color :: white black
size :: B40” L28"
price :: 1,650

 

#T451020 :: double v neck long sleeve tee
color :: white brown pink blue black
size :: B~38” L25"
price :: 850
 \
#T461020 :: เชิ้ตดีเทลกระเป๋า ผ้าทิ้งตัว
color :: khaki white black
size :: B40” L26"
price :: 1,650

 

#T471020 :: pleat belt smock blouse
color :: white beige black
size :: B~38” W~30” L25"
price :: 2,350
 
#T481020 :: เสื้อครอป ดีเทลจับจีบช่วงอก
color :: white indigo
size :: B38” L17"
price :: 2,250
 
#T491020 :: LAMA tee
color :: white black
size :: B40” L26"
price :: 950
 
#T501020 :: ruffle collar detail shirt เนื้อผ้ามีดีเทลของลายผ้าด้วยค่าน่ารักมาก
color :: khaki ivory
size :: B40” L27"
price :: 2,150
 
#T511020 :: two-tone paisley shirt
color :: white
size :: B40” L25"
price :: 2,350

Recently viewed